top of page

Условия установки

  • Rezopal şrupla bağlanmamışdan qabaq 2 və ya 2.5 sverlo ilə deşik açılıb sonra şrupla bağlanmalıdır.

  • Moyka və qaz yerini kəsməmişdən qabaq 4 tərəfdən 12 sverlo ilə deşildikdən sonra kəsilməlidir.

  • Hər 1 metrdən bir ən azı 1 dənə stoyka olmalıdır.

  • Moyka yerləşdirilməmişdən qabaq hpl-in tini slikonla kleylənməlidir ki, su hpl ilə polywoodun arasına sıza bilməsin.

  • Rezopalın kəsiminin alt hissəsindən kəsilməyi məsləhətdir.

  • Lobzikin mişarı iti olmalıdır.

Поливуд

bottom of page